Przekazanie powierzchni terenu kolejowego na czas budowy wiaduktów WO2S oraz WO4S.

publikacja 10.04.2018

W dniu 10.04.2018 r.,  o godz. 9.00 w siedzibie PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy - Sekcja Eksploatacji Inowrocław (ul. Magazynowa 8, 88-100 Inowrocław)  z przedstawicielami PKP przy udziale Wykonawcy (KOBYLARNIA) i Konsultanta (SAFEGE) odbyło się przekazanie placu budowy dla robót w obrębie linii kolejowej nr 131 Chorzów- Batory - Tczew oraz linii nr 353 Poznań Wsch.- Skandawa dla budowy dwóch wiaduktów drogowych (WO2S obręb Strzemkowo/Gnojno, WO4S obręb Kłopot/Orłowo) nad torami kolejowymi dla realizacji inwestycji budowy drugiego odcinka obwodnicy Inowrocławia.

 

Powrót