Odhumusowanie. Wykonywanie drogi technologicznej. Próba szczelności. Posadowienie słupów. Wykopy. Montaż rur i kabli.

punlikacja 14.04.2018

W okresie od 09.04.2018 r., do 15.04.2018 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia prowadzone były roboty drogowe w zakresie:

- odhumusowania terenu ( lokalizacja TG SL oraz Smyrnia),
- wykonania drogi technologicznej w powiązaniu z  budową  nasypu (lokalizacja DT),
- wywóz nadmiaru zgromadzonego humusu ,
- wykop Smyrnii (lokalizacja TG SL),
- stabilizacja podłoża ( lokalizacja DD1) ,
Ponadto wykonywano prace z zakresu poszczególnych branż:
wod-kan  - przeprowadzenie próby szczelności z wynikiem pozytywnym (SW3, SW4, KS1),
- montaż rury PEHD SDR 17 DN 125mm ,
energetyczna - posadowienie słupów
- próby napięciowe kabla SN (E-02),
- podpięcie linii kablowej SN (E-02),
- wykopy pod kręgi i posadowienie kręgów (E-06, E-07, E-09),
- ułożenie kabli ,
- ułożenie rur, montaż głowic (E-09)
telekomunikacyjna  - wykopy, montaż rur, zasypywanie (lokalizacja T20)
 - wykopy, montaż studni - układanie rurociągów  i kabli
przecisk (lokalizacja T-(1-6) )
 - wykopy pod kable (lokalizacja T7-T12) 
- montaż kabli (lokalizacja T17-T18)
- układanie kabli i taśmy – zasypanie wykopy kable (lokalizacja T7-T12)

 

 

Powrót