Stabilizacja podłoża. Próba szczelności sieci wodociągowej. Montaż rur osłonowych DNI 10 na przyłączach.

publikacja 02.06.2018

 

W okresie od 28.05.2018 r., do 01.06.2018 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia prowadzone były następujące roboty drogowe :

- odhumusowanie – (lokalizacja DD 38, Smyrnia ),

- wykop – ( lokalizacja WD IS)

- podbudowa – ( lokalizacja WD IS),

- wykonywanie drogi technologicznej – ( lokalizacja km TG),

- stabilizacja podłoża ( lokalizacja DD 38 ),
- rozbiórka podbudowy ( lokalizacja DP 2518C).

 

Ponadto wykonywano prace z zakresu branży:

 

  • wodno kanalizacyjnej:

           - próba szczelności sieci wodociągowej (lokalizacja SW6.1),

           montaż rur osłonowych DNI 10 na przyłączach (lokalizacja SW6.1),

           - montaż przyłączy do posesji (lokalizacja SW6.1).

Powrót