Wykonywanie warstwy wiążącej. Montaż reperów. Umocnienie skarp zbiorników retencyjnych.

publikacja 29.07.2019

W okresie od 22.07.2019 r., do 28.07.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

 - wykonywanie warstwy wiążącej,

- wykonywanie korytek ściekowych,

- kontynuowanie wykonywania humusowania obiektów ziemnych przewidzianych pod zabudowę roślinną,

- wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa,

- montaż barier w pasie rozdziału,

 

branża mostowa:

 - umocnienie stożków – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- wykonywanie drenażu na płycie pomostu - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- montaż reperów - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- montaż desek gzymsowych – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- montaż krawężników zanikających na dojazdach - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- ułożenie asfaltu twardolanego -  budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

branża wod- kan:

- umocnienie skarp zbiorników retencyjnych,

- umocnienie kanału Smyrnia kiszką faszynową,

- wykonywanie ścieków skarpowych,

branża energetyczna:

- wykopy pod ułożenie kabla nn – okolice drogi krajowej nr 25,

- ułożenie kabla nn - okolice drogi krajowej nr 25,

- montaż fundamentów oraz szaf oświetleniowych - okolice drogi krajowej nr 25.

 

Powrót