Montaż schodów. Prace konserwatorskie na kanale Smyrnia. Wykonywanie podbudowy zasadniczej.

publikacja 05.08.2019

W okresie od 29.07.2019 r., do 04.08.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

 - wykonywanie nasypów,

- kontynuowanie wykonywania humusowania obiektów ziemnych przewidzianych pod zabudowę roślinną,

- wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – KŁSM,

- wykonywanie ścieków,

- wykonywanie warstwy profilowo – wiążącej,

- umocnienie poboczy destruktem,

 

branża mostowa:

 - umocnienie stożków – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- montaż schodów – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- szalowanie wieńca - budowa wiaduktu drogowego W03S (miejscowość Kłopot – droga powiatowa nr 2033C),

- wykonywanie nadbetonu płyty najazdowej - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- betonowanie kap na dojazdach - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

 

branża wod- kan:

 - montaż studni,

- prace konserwatorskie na kanale Smyrnia,

- wykonywanie ścieków skarpowych,

- zbijanie kołków na kanale Smyrnia,

- montaż kratek wpustowych,

- umocnienie rowu kiszką faszynową.  

Powrót