Wykonywanie montażu barier. Montaż krawężników mostowych. Wykonywania humusowania skarp.

publikacja 12.80.2019

W okresie od 05.08.2019 r., do 11.08.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

 - wykonywanie wykopu rowu  przy drodze dojazdowej nr 3b – miejscowość Gnojno,

- wykonywanie nasypów – rono Sławęcinek,

- wykonywanie montażu barier na trasie głównej Inwestycji,

- wykonywanie warstwy profilowo – wiążącej związanej z remontem DK25,

 

branża mostowa:

 - umocnienie stożków – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- montaż ścieków muldowych – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- montaż schodów - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- montaż obrzeży schodów - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- montaż balustrad mostowych - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- szalowanie wieńca - budowa wiaduktu drogowego W03S (miejscowość Kłopot – droga powiatowa nr 2033C),

- betonowanie wieńca - budowa wiaduktu drogowego W03S,

- montaż krawężników mostowych - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- wykonywanie deskowania podbetonów kap chodnikowych na najazdach - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- montaż barier - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

 

branża wod- kan:

 - wykonywanie ścieków skarpowych,

- regulacja studni,

- montaż kratek wpustowych,

- umocnienie narzutem kamiennym poprzeczki drenarskiej,

- wykonywania humusowania skarp.

Powrót