Wykonywanie zabudowy wpustów. Montaż balustrad na dojazdach. Wykonywanie ścieków muldowych.

publikacja 02.09.2019

W okresie od 26.08.2019 r., do 01.09.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

 

branża drogowa:

- montaż barier,

- wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- wykonywanie zabudowy wpustów,

- wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonywanie krawężników betonowych,

- wykonywanie frezowania nawierzchni,

 

branża mostowa:

 - montaż powłoki hydrofobowej – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- montaż kostki soczewkowej na stożkach – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- montaż osłon przeciwporażeniowych - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- montaż balustrad na dojazdach - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- montaż ścieku przykrawężnikowego - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- wykonywanie ścieków muldowych - budowa wiaduktu drogowego WO4S,

- montaż balustrad na dojazdach - budowa wiaduktu drogowego WO4S,

 

branża wod- kan:

 - umocnienie narzutem kamiennym dna przepustu,

- umocnienie skarpy przy przepuście.

Powrót