Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Latkowo.

Dnia 03.09.2019 r., w miejscowości Latkowo nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 stanowiąca rozbiórkę zawrotni i przywrócenie przejezdności trasy głównej obwodnicy Inowrocławia na węźle Latkowo.

W związku z wprowadzoną zmianą, ruch publiczny z kierunku Poznań/Konin sprowadzony będzie do jednego pasa ruchu a następnie pojazdy skierowane będą na pas wyłączenia i łącznice do drogi krajowej nr 15. Ruch w kierunku Inowrocławia i Bydgoszczy prowadzony zostanie w lewo – na DK25. Ruch w kierunku Torunia poprowadzony będzie w prawo – na DK25. Ruch publiczny z DK25 z kierunku Torunia oraz Inowrocławia i Bydgoszczy sprowadzony będzie  na łącznice  a następnie na trasę główną Obwodnicy Inowrocławia.

Na odcinku zmiany przebiegu pasa ruchu  wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Prędkość taka zapewni bezpieczeństwo w tym obszarze tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Wprowadzenie przedmiotowej organizacji przez Wykonawcę planowe jest na godzinę 12.00 i trwać będzie aż do momentu udostępnienia etapu II obwodnicy do użytkowania.   

 

 

Powrót