Montaż powłoki hydrofobowej. Wykonywanie trwałego, powierzchniowego umocnienia skarp, rowów i ścieków. Wykonywanie zabudowy wpustów.

publikacja 09.09.2019

W okresie od 02.09.2019 r., do 08.09.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

 - wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie 
z kołami pojazdów,

- wykonywanie humusowania skarp i poboczy warstwą ziemi urodzajnej,

- wykonywanie zabudowy wpustów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

 

branża mostowa:

 - montaż powłoki hydrofobowej mającej na celu zabezpieczenie powierzchni obiektu przed zdolnością do wchłaniania wody – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- montaż kostki soczewkowej na stożkach celem zabezpieczenia go przed niszczącym działaniem wiatru i wody – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- wykonanie powłoki hydrofobowej - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- montaż ścieku przykrawężnikowego - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- montaż kostki soczewkowej na stożkach  - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

 

branża wod- kan:

 - wykonywanie trwałego, powierzchniowego umocnienia skarp, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi,

- umocnienie rowu dopływowego narzutem kamiennym celem zabezpieczenia przed narażeniem na erozję,

- umocnienie kanału Smyrnia materiałem naturalnym - kołkami i kiszką faszynową,

- wykonywanie montażu przepustów.

 

Powrót