Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym. Wykonanie powłoki zwiększkającej odporność na chlorki.

publikacja 23.09.2019

W okresie od 16.09.2019 r., do 22.09.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

- wykonywanie umocnienia poboczy destruktem bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstw asfaltowych,

- wykonywanie podbudowy zasadniczej (warstwy nośnej nawierzchni drogowej) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie
  z kołami pojazdów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

branża mostowa:

- wykonywanie powłoki zwiększkającej odporność na chlorki - budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- wykonywanie montażu reperów - punktów wysokościowych obiektu - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- wykonywanie powłoki hydrofobowej mającej na celu zabezpieczenie powierzchni obiektu przed zdolnością do wchłaniania wody - budowa wiaduktu drogowego WO4S,

- montaż kostki soczewkowej na stożkach celem zabezpieczenia go przed niszczącym działaniem wiatru i wody - budowa wiaduktu drogowego WO4S,

branża wod- kan:

- umocnienie brzegu kanału Smyrni kołkami i kiszką faszynową,
- umocnienie skarp narzutem kamiennym w miejscach szczególnie narażonych na erozję.

 

Powrót