Wykonywanie warstwy ścieralnej. Wykonywanie warstwy wiążącej. Umocnienie skarp narzutem kamiennym.

publikacja 30.09.2019
W okresie od 23.09.2019 r., do 29.09.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

- wykonywanie warstwy wiążącej - warstwy nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

- wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie
  z kołami pojazdów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

- wykonywanie montażu siatki ogrodzeniowej przy zbiornikach retencyjnych,

branża mostowa:

- montaż klamr pod drabiny - budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

-  montaż kostki soczewkowej na stożkach celem zabezpieczenia go przed niszczącym działaniem wiatru i wody - punktów wysokościowych obiektu - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- wykonywanie powłoki hydrofobowej mającej na celu zabezpieczenie powierzchni obiektu przed zdolnością do wchłaniania wody - budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

branża wod- kan:
- umocnienie skarp narzutem kamiennym w miejscach szczególnie narażonych na erozję.

Powrót