Porządkownie terenu po zakonczeniu prac. Wykończenie wpustów twardym asfaltem. Montaż balustrad.

publikacja 08.10.2019
W okresie od 30.09.2019 r., do 06.10.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

- wykonywanie warstwy wiążącej - warstwy nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową,

- wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

- porządkownie terenu po zakonczeniu prac,

branża mostowa:

- montaż klamr pod drabiny - budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- wykończenie wpustów twardym asfaltem  - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- montaż balustrad - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

branża wod- kan:
- umocnienie skarp narzutem kamiennym w miejscach szczególnie narażonych na erozję,

- umocnienie kanału Smyrnia kołkami i kiszką faszynową. 

Powrót