Montaż balustrad. Wykonywanie warstwy ścieralnej. Montaż drenu.

publikacja 14.10.2019
W okresie od 07.10.2019 r., do 13.10.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

- wykonywanie warstwy wiążącej - warstwy nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową,

- wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

branża mostowa:

- montaż balustrad - budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

branża wod- kan:

- montaż drenu celem zapewnienia odwodnienia TG,
- umocnienie skarp narzutem kamiennym w miejscach szczególnie narażonych na erozję,

- umocnienie kanału Smyrnia kołkami i kiszką faszynową.

Powrót