Malowanie oznakowania poziomego. Wykonywanie warstwy ścieralnej. Montaż drogowych barier ochronnych.

publikacja 21.10.2019
W okresie od 14.10.2019 r., do 20.10.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

branża drogowa:

- malowanie oznakowania poziomego na trasie głównej inwestycji,

- wykonywanie warstwy wiążącej - warstwy nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową,

- wykonywanie z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwy ścieralnej czyli górnej warstwy nawierzchni będącej w bezpośrednim kontakcie
   z kołami pojazdów,

- kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych,

- wykonywanie matażu ogrodzeń herpetologicznych celem ograniczaniczenia  śmiertelności płazów,

 

branża wod- kan:
- umocnienie skarp narzutem kamiennym w miejscach szczególnie narażonych na erozję,

- umocnienie kanału Smyrnia kołkami i kiszką faszynową.

Powrót