Okres przeglądów i rozliczania kontraktu.

Od dnia 30 października 2019 r. kierowcy mogą użytkować tzw. łącznik - odcinek drogi o długości ok. 5 km łączący się z 19-kilometrową trasą obwodnicy Inowrocławia wybudowaną w latach 2014-2017

W ramach przeprowadzonych prac powstały:
- węzeł drogowy „Sławęcinek”,
- 5 wiaduktów drogowych w miejscowościach: Sławęcinek, Gnojno, Kłopot, Orłowo,
- zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej,
- wybudowano chodniki i zatoki autobusowe.

Od dnia 2 grudnia 2019 r. trwa okres przeglądów i rozliczania kontraktu.

Zadanie zostało zrealizowane w systemie „Projektuj i buduj”, a koszt inwestycji wyniósł prawie 98 mln zł.

Obecny wygląd trasy obrazują zdjęcia i filmy zamieszczone w zakładce MULTIMEDIA.

Powrót