Wycinka drzew – wywóz gałęzi. Wykonanie zjazdu z DP 2033C. Odhumusowanie.

publikacja 07.01.2018 r.

W okresie od 01.01.2018 r. do 07.01.2018 r.  na terenie inwestycji  przeprowadzone zostały roboty związane z odhumusowaniem, wycinką drzew i wywozem gałęzi. 
W dalszym ciągu trwały prace nad budową zjazdu z DP 2033C.

Powrót