Wycinka drzew – wywóz gałęzi DP 2033C i 2518C. Odhumusowanie.

publikacja:15.01.2018

W okresie od 08.01.2018 r. do 14.01.2018 r.  na terenie inwestycji  przeprowadzone zostały roboty związane z wycinką drzew i wywozem gałęzi w ciągu dróg powiatowych 2033C i 2518C. 
Na kolejnych odcinkach Placu Budowy prowadzone było odhumusowanie terenu.

 

Powrót