Wycinka drzew – usuwanie gałęzi. Odhumusowanie.

publikacja:28.01.2018r.

W okresie od 22.01.2018 r., do 28.01.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były  roboty związane z  odhumusowaniem terenu, wycinką drzew i usunięciem gałęzi – trasa główna.

Powrót