Odhumusowanie. Wykonanie zjazdu z DP 2033 C.

publikacja 10.02.2018

W okresie od 05.02.2018 r., do 11.02.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były  roboty związane z  odhumusowaniem terenu – trasa główna,
jak i wykonaniem zjazdu z DP 2033 C.

Powrót