Wykonanie drogi technologicznej (odhumusowanie), wycinka drzew. Rozpoczęcie prac związanych z usunięciem kolizji wodociągowej na sieci nr SW8.

publikacja 17.02.2018 r.

W okresie od 12.02.2018 r., do 18.02.2018 r.,  na terenie inwestycji  były prowadzone roboty w zakresie wykonaniem drogi technologicznej ( odhumusowanie), wycinką drzew (trasa główna). Zostały również rozpoczęte prace związane z usunięciem kolizji wodociągowej na sieci nr SW8, w tym montaż rury osłonowej PP SN8 DN 250, a ponadto dokonano wycinki drzew powiązanej z odkarpinowaniem terenu wzdłuż trasy DP 2518C.

Powrót