Wykonanie drogi technologicznej. Montaż rury osłonowej – węzeł Sławęcinek. Zakończenie montażu rury osłonowej PP SN8 DN250 na sieci wodociągowej SW2.

publikacja 24.02.2018 r.

W okresie od 19.02.2018 r., do 25.02.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były roboty związane z wykonaniem drogi technologicznej (nasypy) - TG, montaż rury osłonowej – węzeł Sławęcinek, montaż rury PEHD SDR 11 DN160 na sieci wodociągowej SW2. Zakończeniu dobiegł montaż rury osłonowej PP SN8 DN250 na sieci wodociągowej SW8 – DD1.

Powrót