Prace przygotowawcze, wykonywanie drogi technologicznej. Montaż rury PEHD SDR 11 DN160 mm. Rozpoczęcie przebudowy kolizji nr SW7.

publikacja 11.03.2018

W okresie od 05.03.2018 r., do 11.03.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były: roboty drogowe w tym prace przygotowawcze (wywóz nadmiaru humusu) TG oraz wykonywanie drogi technologicznej (nasyp), roboty branżowe wod – kan w tym montaż rury PEHD SDR 11 DN160 mm na sieci wodociągowej SW2, jak i  rozpoczęcie przebudowy kolizji nr SW7 w km 2+732,15 (Gnojno) TG.     

 ​

Powrót