Wykonanie drogi technologicznej. Montaż rur na sieci wodociągowej. Frezowanie nawierzchni bitumicznej.

publikacja 24.03.2018

W okresie od 12.03.2018 r., do 18.03.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były roboty z zakresu: wykonywania drogi technologicznej (nasypy) - DT, frezowania nawierzchni bitumicznej – DP 2033C, rozbiórki podbudowy z tłucznia – DP 2033C, wykonania nawierzchni drogi technologicznej – DT. Ponadto kontynuowano roboty związane z montażem rur: PEHD SDR 11 DN 160 mm na sieci wodociągowej SW2 oraz PEHD SDR 11 DN 110 mm na sieci wodociągowej kolizji SW7.  Na trasie DK 25 dokonano rozebrania ogrodzenia siatki oraz podmurówki wraz z wywozem.

 

 

 

Powrót