Inspekcja Laboratorium Centralnego Wykonawcy.

publikacja 27.03.2018

W dniu 27 marca 2018 r., Technolog (nadzór) w asyście Inżyniera Rezydenta przy udziale Technologa Wykonawcy oraz Kierownika Laboratorium Centralnego dokonali inspekcji Laboratorium Centralnego Wykonawcy. Laboratorium to będzie służyło do obsługi Kontraktu w zakresie: badań mieszanek mineralno - asfaltowych w tym kruszyw, wypełniacza i asfaltów.

 

 

 

 

Powrót