Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne. Montaż rur PEHD SDR.

publikacja: 02.04.2018

W okresie od 26.03.2018 r., do 01.04.2018 r.,  na terenie inwestycji  prowadzone były roboty z zakresu: wywozu nadmiaru humusu (TG),  wykonania odhumusowania drogi dojazdowej DD1, wykonania przepustu tymczasowego pod drogą technologiczną, montażu rur PEHD SDR11 DN160 mm oraz DN110 mm, DN125 mm. Odbyło się również przygotowanie do próby szczelności na przewodzie  PEHD SDR.  Roboty ziemne były zlokalizowane na trasie drogi powiatowej DP2033C stanowiły budowę przepustu P-5 – wykop i fundament kruszywowy.  Z zakresu branży energetycznej dokonano posadowienia słupów oraz kręgów dla dwóch stanowisk słupowych.​

 

Powrót