Odhumsowanie. Montaż rur PEHD. Wykonywanie drogi technologicznej.

publikacja: 07.04.2018

W okresie od 02.04.2018 r., do 08.04.2018 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia prowadzone były roboty drogowe w zakresie odhumusowania terenu ( lokalizacja TG SL oraz Smyrnia), wykonania drogi technologicznej w -powiązaniu z  budową  nasypu (lokalizacja DT). Ponadto wykonywano prace z zakresu poszczególnych branż:

- wod-kan - montaż rur SDR11 DN160 mm oraz DN90 mm,  PEHD SDR 17 DN125 mm, przygotowanie do próby szczelności,

- energetyczna – posadowienie słupów - wyłączenie, wykopy, układanie rur osłonowych ( E-02),

- telekomunikacyjna – układanie kabli (lokalizacja T-20), układanie i zasypywanie rurociągu (lokalizacja T-(1-6)).

Powrót