Lista zatwierdzonych podwykonawców

GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami.

Takie najbliższe spotkanie odbędzie się  w poniedziałek 25 czerwca 2018 r., w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w w/w spotkaniu najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r., -  
pod numerem telefonu: 52 323 45 00.