Podwykonawcy - budowa obwodnicy Inowrocławia (etap II)

GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami.

Pragniemy poinformować również, iż na stronie internetowej GDDKiA uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców”. Zebrane są tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnym Wykonawcą.

Szczegółowe informacje:

Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

        

 Lista zatwierdzonych Podwykonawców: