03.06.2019 – 09.06.2019


Geologiczna:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Drogowa:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Mostowa:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Inżynieria ruchu:

- opracowanie przedmiarów PSOR.

Ochrona środowiska:

- zakończenie prac,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Teletechniczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Hydrologiczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Instalacyjna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Elektroenergetyczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Zieleń:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.