17-06-2019 - 23-06-2019


Geologiczna:
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Drogowa:
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Mostowa:
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Inżynieria ruchu:
- opracowanie przedmiarów PSOR.
Ochrona środowiska:
- zakończenie prac,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Elektroenergetyczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
Zieleń:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,
- pełnienie nadzoru autorskiego.