21-27.08.2017 r.


Postęp prac projektowych w okresie sprawozdawczym:

Branże:

Geodezyjna - zgłoszenie prac geodezyjnych do właściwych ODGiK, analiza otrzymanych materiałów

Drogowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Ochrona środowiska - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Instalacyjna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,