28.08-03.09.2017 r.


Postęp prac projektowych w okresie sprawozdawczym:

Branże:

Geodezyjna - pomiary geodezyjne związane z mapą do celów projektowych

Drogowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek, opracowywanie niwelety drogi DK25/15 oraz łącznic,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Inżynieria ruchu - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Ochrona środowiska - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, wystąpienia o wywiady branżowe.

Teletechniczna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Hydrologiczna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

Instalacyjna - przeprowadzenie wizji w terenie,

Elektroenergetyczna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,