18-24.09.2017 r.


Postęp prac projektowych w okresie sprawozdawczym:

Branże:

Geodezyjna - opracowanie mapą do celów projektowych w postaci wektorowej, pomiary uzupełniające,

Geologiczna - prace przygotowawcze,

Drogowa - prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek, opracowywanie niwelety drogi DK25 /15 oraz łącznic, wstępna analiza układu odwodnienia,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie koncepcji obiektów inżynierskich,

Inżynieria ruchu - rozpoczęto prace związane z aktualizacją prognoz ruchu do GPR 2015,

Ochrona środowiska - wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej, analiza materiałów wyjściowych do projektowania, wystąpienia o wywiady branżowe,

Teletechniczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna - wstępna analiza zlewni,

Instalacyjna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy układu odwodnienia,

Elektroenergetyczna - wykonywanie projektu sieci oświetlenia drogowego, wykonywanie projektu likwidacji kolizji z siecią nN, Zieleń - analiza materiałów wyjściowych do projektowania,