25.09-01.10.2017 r.


Postęp prac projektowych w okresie sprawozdawczym:

Branże:

Geodezyjna - bieżące pomiary uzupełniające,

Geologiczna - prace przygotowawcze,

Drogowa - prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek, opracowywanie niwelety drogi DK25 /15 oraz łącznic, wstępna analiza układu odwodnienia,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie koncepcji obiektów inżynierskich

Inżynieria ruchu - kontynuacja prac związanych z aktualizacją prognoz ruchu do GPR 2015,

Ochrona środowiska - opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej, analiza materiałów wyjściowych do projektowania, wystąpienia o wywiady branżowe.

Teletechniczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia, prace związane ze wstępna analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy układu odwodnienia

Elektroenergetyczna - wykonywanie projektu przebudów sieci nN i SN, wystąpienie o warunki zasilania

Zieleń - wykonanie inwentaryzacji zieleni w terenie,