02-08.10.2017 r.


Geodezyjna - bieżące pomiary uzupełniające

Geologiczna - prace przygotowawcze

Drogowa:

- prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek

- opracowywanie niwelety drogi DK25 /15 oraz łącznic,

- wstępna analiza układu odwodnienia,

- przygotowanie koncepcji układu drogowego,

- wykonanie inwentaryzacji w terenie,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie

koncepcji obiektów inżynierskich

Inżynieria ruchu - kontynuacja prac związanych z aktualizacją prognoz ruchu do GPR 2015,

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

- wystąpienia o wywiady branżowe.

Teletechniczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane ze wstępna analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy układu odwodnienia

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu przebudów sieci nN i SN

- wystąpienie o warunki zasilania

Zieleń - wykonanie inwentaryzacji zieleni w terenie