25.12.-31.12.2017 r.


BRANŻE:

Geodezyjna:

- zakończenie prac

Geologiczna:

- opracowywanie projektu geotechnicznego,

Drogowa:

- opracowywanie Projektu Budowlanego - branża drogowa,

- opracowanie STWiORB branży drogowej,

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S

- przygotowywanie PB dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S

- opracowanie projektu budowlanego ekranów akustycznych,

Inżynieria ruchu:

- rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem projektu stałej organizacji Ruchu

Ochrona środowiska:

- przekazano do weryfikacji Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Streszczenie raportu oraz Plan Działań Środowiskowych.

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego

Hydrologiczna:

- przygotowanie PB dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- przygotowanie PB dotyczącego zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego projektu budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem operatu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Elektroenergetyczna:

- przygotowanie PB oświetlenia i zasilania

- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania

- prace związane z uzgodnieniem projektu wykonawczego z PKP Energetyka:

Przebudowa sieci trakcyjnej i linii energetycznej 15kV /wiadukt WO4S/.