28.05.2018 r. – 03.06.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego oraz DGI.

Drogowa:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Mostowa:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Inżynieria ruchu:
- oczekiwanie na uwagi Audytu BRD.

Ochrona środowiska:
- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - oczekiwanie na uwagi.

Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Elektroenergetyczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót.
Zieleń:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.