04.06.2018 r. – 10.06.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego oraz DGI.

Drogowa:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- wprowadzanie korekt PW w związku z opracowaniem finalnej wersji Projektu Konstrukcji Nawierzchni.

Mostowa:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Inżynieria ruchu:
- oczekiwanie na uwagi Audytu BRD.

Ochrona środowiska:
- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - oczekiwanie na uwagi.

Teletechniczna: 
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Instalacyjna:

- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.

Zieleń:

- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót.