02.07.2018 r. – 08.07.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie DGI.

Drogowa:
- przekazano dokumentację do weryfikacji Wykonawcy,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowywanie materiałów do zgłoszenia remontu nawierzchni

na terenie miasta Inowrocławia.

Mostowa:
- przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera.
Inżynieria ruchu:
- oczekiwanie na uwagi Audytu BRD.

Ochrona środowiska:
- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - oczekiwanie na

uwagi.

Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.
Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Elektroenergetyczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Zieleń:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.