06.08.2018 r. – 12.08.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie DGI,

Drogowa:
- pełnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowywanie materiałów do zgłoszenia remontu nawierzchni

na terenie miasta Inowrocławia,

- wprowadzanie uwag Inżyniera dot. Tomu 1/1 PW,

Mostowa:
- przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera,

Inżynieria ruchu:
- oczekiwanie na uwagi Audytu BRD,

Ochrona środowiska:
- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - oczekiwanie na

uwagi,

Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,
Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Zieleń:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem

STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.