27.08.2018 r. – 02.09.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie DGI,

Drogowa:
- pełnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowywanie materiałów do zgłoszenia remontu nawierzchni na terenie miasta Inowrocławia,

- wprowadzanie uwag Inżyniera dot. Tomu 1/1 PW,

Mostowa:
- przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera

Inżynieria ruchu:
- wprowadzanie uwag Audytu BRD,

Ochrona środowiska:
- zakończenie prac,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Zieleń:
- zakończenie prac związanych z projektem wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,