22.10.2018 r. – 28.10.2018 r.


Geologiczna:

- opracowywanie DGI,

Drogowa:

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowywanie materiałów do zgłoszenia remontu nawierzchni na terenie miasta Inowrocławia,

- wprowadzenie uwag Inżyniera dot. Tomu 1/1 PW,

Mostowa:

- przekazanie dokumentacji do weryfikacji przez Inżyniera,

Inżynieria ruchu:

- wprowadzenie uwag audytu BRD do PSOR,

Ochrona środowiska:

- zakończenie prac,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Teletechniczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Hydrologiczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Instalacyjna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

Zieleń:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego,