12.11.2018 r. – 18.11.2018 r.


Geologiczna:
- opracowywanie DGI.

Drogowa:
- pełnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowywanie materiałów do zgłoszenia remontu nawierzchni na terenie miasta Inowrocławia,

- wprowadzenie uwag Inżyniera dot. Tomu 1/1 PW.

Mostowa:
- przekazanie dokumentacji do weryfikacji przez Inżyniera.

Inżynieria ruchu:
- wprowadzenie uwagi audytu BRD do PSOR.

Ochrona środowiska:
- zakończenie prac,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Teletechniczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Hydrologiczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Instalacyjna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Elektroenergetyczna:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Zieleń:
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.