31.12.2018 – 06.01.2019


Geologiczna :
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Drogowa :
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Mostowa.
- pełnienie nadzoru autorskiego,
Inżynieria ruchu:
- opracowanie przedmiarów PSOR.

Ochrona środowiska:
- zakończenie prac,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Teletechniczna :
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Hydrologiczna :
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym,  opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Instalacyjna :
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Zieleń :
- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.