24-12-2018 - 30-12-2018


Geologiczna:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Drogowa:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Mostowa:

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Inżynieria ruchu:

- opracowanie przedmiarów PSOR.

Ochrona środowiska:

- zakończenie prac

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Teletechniczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Instalacyjna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Elektroenergetyczna:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

Zieleń:

- zakończenie prac związanych z Projektem Wykonawczym, opracowaniem STWiORB oraz Przedmiarów Robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego.